The Relation between The Virtual Sphere and The Virtual Sphere Of Arts in the Digital Communicaton Era

Bahar Dincakman

Abstract


The widespread use of digital communication tools has brought the formation of a new perception of space-time in terms of artistic activities as well.  Nowadays, artists and their works; art activities (art galleries, museums, exhibition spaces, workshops) are available for the audience  through  digital communication facilities. In the context of interdisciplinary design fields and digital communication relationships, there is a digital artistic medium of interaction where the designers and also the audience interested in art meet. In particular, exhibits related to the design areas, explaining the factors such as catalog of the works in digital media, the artist's biography and interviews, reach the audience with an effective presentation. The art audience, can watch the art scene through an outsider perspective with the information presented to him/her in a virtual environment. With the art space transferred to the virtual sphere (museums, galleries, exhibition halls, etc.) the concept of distance is removed. The news, video and images of any artistic event held anywhere in the world, is transferred to the electronic mailboxes.

In the research where the boundaries of art sphere will be questioned, it is aimed to examine the sharing of arts, artist, art work in digital media. In the light of the findings, the presentation of art in real and virtual sphere will be resolved with the use of the descriptive analysis method.


Keywords


Digital communication, virtual sphere, virtual sphere of arts

Full Text:

PDF

References


Altunay, D. Alper. (2013). Sanatın Ortamında Video. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Y.

Armağan, İ. (1982). Toplumsal Yapı, Bilim ve Sanat. İzmir: Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Y.

Artun, A. (2011). Çağdaş Sanatın Örgütlenmesi Estetik Modernizmin Tasfiyesi. İstanbul: İletişim.

Baudrillard, J. (2011). Simülakrlar ve Simülasyon. Oğuz Adanır (Çev.). Ankara: Doğu Batı.

Benjamin, W. (2002). Pasajlar. Ahmet Cemal (Çev.). İstanbul: YKY.

Bingöl, P. (2012). Kültür Çağında Sanat ve Değişen Sanatçı. Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1328. http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/568/38.pdf

Bulut, İ. (2014). 21. Yüzyılda yeni teknolojilerin yarattığı sanat anlayışları ve görsel sanatlar öğretmeni yetiştiren kurumların eğitim programlarındaki yeri [The concepts in art created by 21st-century technologies and their place in education programmes at art teacher training faculties]. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Journal of Educational Sciences Research, 4 (Özel Sayı 1), 117-132. http://ebad-jesr.com/

Candemir, T. (2012). İllüzyon – Gerçeğin Sorunsalı. Yeni Dünya Düzeninde Sanat 10. Ulusal Sanat Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, s.299-309.

Cardiff, R. (2007). Designing a Web Site for Young People: The Challenges of Appealing to a Diverse and Fickle Audience, in J. Trant and D. Bearman (eds.). Museums and the Web 2007: Proceedings, Toronto: Archives & Museum Informatics, http://www.archimuse.com/mw2007/papers/cardiff/cardiff.html

Habermas, J. (1998). Kamusallığın Yapısal Dönüşümü. İstanbul: İletişim.

Huhtamo, E. (2002). On the Origins of the Virtual Museum. Virtual Museums and Public Understanding of Science and Culture, Nobel Symposium (NS 120).

http://www.londonartfair.co.uk/

http://www.ekavart.tv/

http://www.artinamericamagazine.com/

Ortam. (b.t.) 21 Temmuz 2014, http://www.tdk.gov.tr/,

Kuruoğlu Maccario, N. (2002). Müzelerin Eğitim Ortamı Olarak Kullanımı. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XV, Sayı: 1.

Morley, D. & Robins, K. (1997). Kimlik Mekanları. Emrehan Zeybekoğlu (Çev.). İstanbul: Ayrıntı.

Sevim, B. A. (2010). Walter Benjamin’in Kavramlarıyla Kültür Endüstrisi: “Aura”, “Öykü Anlatıcısı” ve “Flâneur”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 3/11, 509-516.

Virilio, P. (2003). Enformasyon Bombası. Kaya Şahin (Çev.). İstanbul: Metis.

Web, (b.t.) 21 Temmuz 2014, (Karaçay, T.) http://www.baskent.edu.tr/~tka racay/etudio/ders/internet/html/htmlbasics/web.htm

Woolf, J. (2000). Sanatın Toplumsal Üretimi. Ayşegül Demir (Çev.). İstanbul: Özne.

Yardımcı, S. (2005). Kentsel Değişim ve Festivalizm: Küreselleşen İstanbul’da Bienal. İstanbul: İletişim.

Yetişken, H. (1991). Estetiğin ABC’si. İstanbul: Simavi.
DOI: http://dx.doi.org/10.17349/jmc114304

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Journal of Media Critiques [JMC]